Výzva na predkladanie ponúk na realizáciu verejného obstarávania

Výzva na predkladanie ponúk na realizáciu verejného obstarávania bola ukončená dňa 29.12.2016.